Anička

40 000,- monoski, 20 000,- rehabilitace

Cílová částka: 60 000 Kč
Vybráno: 3 350 Kč  Zbývá 56 650 Kč

Anička je dvanáctiletá usměvavá dívka, která do vínku dostala učit lidi kolem sebe pokoře, empatii, dávat dostatek času i lásky. Miluje lidi kolem sebe, kteří jí dokáži naslouchat a věnovat ji čas. Má ráda hudbu, sporty a hlavně dobou náladu. Pojďme jí společně umožnit i sportování v zimním období pomocí monoski!

Pojďte s námi hejbnout křídlem. Díky že v tom lítáte s námi!

Anička se narodila 23.2.2009 má od narození dětskou mozkovou obrnu - kvadruparézu , později se přidaly další diagnózy jako epilepsie, těžká vada zraku, vada řeči. Ale i přes tyto nástrahy života je pozitivní a má ráda svůj život plný zážitků. Anička dělá vše jako její vrstevníci, zatím jsme nenašli bariéry, které by nám zabránili žít život naplno. Anička má milující rodinu, která se snaží ji co nejlépe připravit do běžného života. velice si vážíme jakékoliv pomoci, neboť to sami nezvládneme.

Anička pravidelně navštěvuje rehabilitace fyzioterapii a ergoterapii, které jsou v této chvíli nejpotřebnější z důvodu samoobsluhy, aktivnější funkci horních končetin(ovládaní invalidního vozíčku), jemné motoriky co se týče psaní rukou. Také z důvodu zkracování svalových skupin. Každý rok jezdí do lázní, dvakrát ročně na intenzivní hiporehabilitační pobyt. Navštěvujeme kraniosakrální terapii a ponory v hyperbarické komoře. Vše s velkým úspěchem co se týče mentální stránky, řeči a udržení zdravotního stavu.

Děkujeme že s námi potáhnete za stejný provaz. Rodina Juroškova

Další