Křest knihy www.bez-bot.cz

Křest knihy www.bez-bot.cz

Nápad přivést k životu příběh o handicapovaném dítěti se klubal, rostl a získával jasnější obrysy s postupným rozvojem činností Nadačního fondu Emil.

Setkávání s mladými lidmi po úraze s trvalými následky jsou protkaná podobnými emocemi a prožitky. Chtěli jsme proto přinést pomocníka, který nenáročnou formou může provázet procesem přijetí nové životní výzvy, a hlavně pomůže všem ostatním pochopit vnitřní rozpoložení a pocity člověka, kterého dramatická osobní změna potkala.

Beletrie se k tomuto účelu přímo nabízela. A je nám ctí, že se pera chopila skvělá a empatická spisovatelka paní Ivona Březinová.

Věříme, že kniha přinese radost všem, kteří se do ní začtou a pomůže alespoň trochu odbourávat předsudky, nejistoty a ostych vůči lidem s jakýmkoli handicapem.

www.bez-bot.cz

Galerie