Národní turnaj v přehazované

přehazovaná

Cílová částka: 40 000 Kč
Vybráno: 16 342 Kč  Zbývá 23 658 Kč

Národní turnaj v přehazované je tradiční sportovní a společenskou akcí, která se koná vždy na počátku měsíce června ve známém sportovním areálu Tělovýchovné jednoty Dřevěnice v obci Dřevěnice u Jičína. Sportovní klub RADOST ŽAMPACH působící při Domovu pod hradem Žampach pořádá tyto turnaje z pověření prezidia Českého hnutí speciálních olympiád nepřetržitě od roku 1995, kdy se přehazovaná stala akreditovaným národním sportem ČHSO. Přehazovaná vznikla z potřeby vytvořit soutěživou hru s míčem, která by využila základních dovedností v házení, chytání a jejich rozvíjení v různých herních situacích. Je vhodnou přípravou k provozování dalších náročnějších sportů pro mentálně postižené, jako je košíková, odbíjená, házená.

Mohou ji provozovat i sportovci s nižší úrovní schopností, neboť zpracování míče na vlastní polovině hřiště dává šanci pohybově pomalejším i těm, kteří mají zpomalené reakce na podněty a rozhodovací schopnosti. Procvičuje se i prostorová orientace, pohyblivost, motorika. Rozvíjí se myšlení, učí se používat ve hře taktiky. Je vhodným sjednoceným sportem sportovců a partnerů dle pravidel SOI.

Třídenního turnaje v Dřevěnici se každý rok účastní cca 200 sportovců z více než 20 sportovních klubů ČHSO. Finanční podporu ve výši 40.000, - Kč bychom využiti pro uspořádání 25.jubilejního ročníku a pro další rozvoj přehazované v ČR.

Další