ParaCENTRUM Fenix

Činky pro ParaCENTRUM

ParaCENTRUM Fenix je brněnská organizace, která již 14. rokem pomáhá lidem po úrazu míchy, zejména tedy vozíčkářům. Naším cílem je, aby navzdory některým omezením mohli klienti žít co možná nejvíce podle svých představ a byli co nejméně závislí na pomoci okolí.
Co se týče nabízených služeb, dokážeme obsáhnout snad všechny aspekty života na vozíku.
Nabízíme všemožné služby od fyzioterapie a cvičení přes nácvik samostatnosti, osobní asistenci, bezbariérové poradenství, sociální poradenství a psychologickou péči až po bezbariérovou přepravu.

VIDEO
VIDEO

29 510 Kč

29510 Kč

vybráno
100%

Vcelku nedávno jsme přidali ještě fitness poradenství, o kterém tu právě bude řeč.
Péče o fyzickou kondici je (anebo by alespoň měla být) důležitá pro každého člověka, u lidí na vozíku to platí dvojnásob.

Právě vhodně zvolené cvičení je pro klienta naprosto zásadní v otázce soběstačnosti. V otázce toho, nakolik bude náš klient nezávislý na pomoci okolí.

Pokud je fit, procvičuje správně a pravidelně svalstvo, rozvíjí tak svůj zbytkový pohybový potenciál a mnohé úkony jako přesun z postele na vozíku, nastupování do auta anebo koneckonců samotnou jízdu na vozíku zvládá mnohem snáz.

V ParaCENTRU Fenix už máme vcelku slušně zařízenou tělocvičnu, kde řada našich klientů pod dohledem instruktora Jarka Náhlíka pečlivě maká na svojí kondici. Ale neusínáme na vavřínech a chceme být ještě lepší.

Proto usilujeme o sadu činek – aby naši klienti mohli ještě usilovněji posilovat.

Děkujeme za Vaši pomoc, abychom se i nadále zlepšovali. ParaCENTRUM Fenix

29510
29510