Komu pomáháme

MONIKA VALACHOVÁ
handbike
placeholder
Splněno
S duší bojovníka

Monika je po úrazu upoutaná na invalidní vozík. Je paraplegik současně s velmi omezenou hybností levé ruky. Handbike by jí umožnil aktivní trávení volného času, dostupnost míst jinak zcela nedostupných na mechanickém vozíku, setkávání s dalšími lidmi a největším přínosem by byla možnost pravidelné rehabilitace.

WBS PARDUBICE
wheelchair basketball
placeholder
Splněno
Nová kola

Basketbalový klub vozíčkářů Studánka Pardubice je nejmladším ze čtveřice basketbalových klubů vozíčkářů v ČR. Myšlenka založení klubu se zrodila koncem roku 2009. Po šesti letech ale potřebovali pomoci s obnovou vozového parku - pořízení náhradních kol na sportovní vozíky.

MARKÉTKA
tříkolka
placeholder
Splněno
Šlápnout do pedálů

Markétce je 16 let a narodila se s kombinovaným postižením (Rettův syndrom, autismus, schizofrenie a těžké mentální postižení). Od malička s maminkou jezdí na kole. Bohužel dnes je Markéta větší než maminka a pro maminku se tak stává nemožné s ní manipulovat. Jízda na kole, procvičování svalů a rovnováhy, nácvik koordinace pohybů - to vše jsou pro Markétu důležité aktivity…

ADÉLKA
plavání
placeholder
Splněno
Léčivá voda

Adélka má 3 roky. Již po porodu měla vážné zdravotní komplikace. O týden později novorozenecký screening odhalil vzácné metabolické onemocnění GA1 - glutarovocou acidurii. Adélce v dalším pohybovém a smyslovém rozvoji pomáhá rehabilitační plavání.

JAKUB HŘEBÍČEK
handbike
placeholder
Splněno
Cítím jak mi vlajou vlasy!

Jakubovi je 29 let. Narodil se jako tělesně hendikepovaný, kromě toho má i zrakovou vadu. Sport je jeho život. Letos propadl další aktivitě - oblíbil si handbike, česky řečeno ruční kolo. Handbike ho natolik učaroval, že by rád pokračoval v trénincích, ale potřeboval by pomoc se sestavením tréninkového plánu s ohledem na jeho postižení a také odbornou pomoc při jeho plnění.

GUNNERS RUGBY BRNO
Rugby
placeholder
Splněno
Plnou parou vpřed!

Gunners rugby Brno chtěli v sezóně 2015 získat podporu pro znovuobnovení zašlého brněnského týmu a vyjet tím správným směrem. Finanční podporu chtěli použít na vybavení sportovními vozíky, které jsou nejdůležitější součástí k posunutí se v tomto oboru. Chtěli tak dokázat, že i v Jihomoravském kraji máme šikovné handicapované sportoce, a podpořit tak start nového týmu.

Partneři