Logo
Agátka

Agátka

Mechanický vozík

Cílová částka:

58 000 Kč

Vybráno: 58 000 Kč
Zbývá

Agátka se narodila ve 40. týdnu bezproblémového těhotenství. Po narození nedýchala, byla kříšena. Nyní je Agátce 14 let, je to usměvavá, velice pozitivní slečna. Navštěvuje 7. třídu speciální ZŠ s pomocí asistenta pedagoga. Ráda v zimě lyžuje na MONOSKI, v létě jezdí na koních-HIPO rehabilitace, ve vertikalizačním stojanu píše příběhy, texty k písním. Víkendy trávíme na horách se SPEKEM (speciální prototyp kola s elektromotorkem do lesního-horského terénu).

obrázek
obrázek
obrázek

Agátka žije v neúplné rodině. V dubnu 2017 se od nás tatínek odstěhoval. Na péči o Agátku se podílí, ale v rámci svých časových možností. Agátka má staršího bratra Tomáše, kterému je 20 let a chtěl by vystudovat fyzioterapii. Občas s péčí o Agátku vypomůže a dohlédne na ni, také však má své zájmy a vzhledem k náročnosti péče o Agátku se musel brzy osamostatnit a postarat o spoustu věcí sám.


Agátka od svých 4 let pravidelně rehabilituje ve firmě Fyzio Beskyd s.r.o. (https://fyziobeskyd.cz.) Pravidelnou ambulantní rehabilitací 1x týdně a pravidelnou intenzivní fyzioterapií 3x ročně, kdy Agátka cvičí 2 hodiny denně po dobu 3 týdnů, ujde několik kroků ve speciálních ortézách firmy POHLIG z Vídně (nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Cena ortéz se pohybuje okolo 160tis. Kč a nyní již máme druhé) Fyzioterapií se snažíme docílit co největší samostatnosti a věříme, že jednou to bude velmi samostatná žena.


Agátka během roku vyrostla a RTG kyčlí jasně prokázal, že je třeba operačního zásahu, aby se jí lépe a komfortněji bez bolesti chodilo, věříme, že se koncem září vše zdárně podaří, a že operace, následná rekonvalescence a fyzioterapie vrátí Agátku do lepších, kvalitnějších pozic a docílíme tak maximální samostatnosti v sebeobsluze.

Agátka vyrostla a musíme pořídit nový mechanický vozík. Firma ULTINA s.r.o. nám nabídla skvělé řešení pro rychlejší a hlavně samostatný pohyb v podobě vozíku s přídavným elektrickým pohonem. Je to pro nás výhodnější než elektrický vozík, který je velmi těžký a manipulace přesunu např. do auta je složitá. Vzhledem k tomu, že se o Agátku stará maminka, je pro ni toto řešení zásadní. Přídavný elektrický pohon se dá od vozíku oddělit a tedy vše je snazší a lehčí. Agátka si toto vyzkoušela a velmi rychle se naučila ovládat systém a v jejích očích prostě bylo vidět tu svobodu, svobodu pohybu. Výhodou elektrického pohonu je, že osoba, která Agátku doprovází, má možnost v případě nestandardní situace zakročit a Agátku zastavit.


Mechanický vozík částečně hradí zdravotní pojišťovna, doplatek pro mne je ve výši 58 000 Kč.


Na elektrický pohon zdravotní pojišťovna nepřispívá, cena pro mne se pohybuje okolo 167 000 Kč.


Budeme vděčni za jakékoli přispění a předem děkujeme. Mamka Marcela, Agátka a Tom.

© Nadační fond Emil | 2019 - 2024
Created by
Created by MODERI s.r.o.