Logo
Martin Bartoš

Martin Bartoš

Paratrap

Cílová částka:

50 000 Kč

Vybráno: 0 Kč
Zbývá 50 000 Kč

Jmenuji se Martin Bartoš a narodil jsem se s vrozeným tělesným postižení ve formě deformit konců horních a dolních končetin. Tyto deformity způsobil virus zarděnek, které jsem si prodělal v prenatálním stádiu vývoje.

Do svých 18.let jsem prodělal celkem 35 operací z tohoto 34 ortopedických a 1 onkologickou. Do své plnoletosti jsem většinu života strávil po nemocničních zařízeních, a to především v Praze Motole.

Po základní škole mi bylo nabídnuto místo studenta Obchodní akademie F.D. Roosevelta v Brně v Centru pro tělesně postiženou mládež Kociánka, kde jsem po vystudování začal pracovat na sekretariátu ředitele jako asistent. Při zaměstnání mi bylo umožněno vystudovat i magisterský studijní program speciální pedagogiky v oblasti somatopedie (tělesné postižení) a psychopedie (mentální postižení).

V Centru Kociánka jsem začal ve SKK (sportovní klub Kociánka) střílet z kladkového luku. Vypracoval jsem se až na reprezentanta PARALUKOSTŘELBY ČR a v roce 2007 byl můj úspěch korunován zlatou medailí z Mistrovství světa v Jižní Koreii. Po tomto úspěchu jsem kariéru paralukostřelce ukončil a začal se věnovat rodinnému životu. Podařilo se mi postavit dům, oženit se a mít 2 zdravé děti.

Do roku 2021 jsem se věnoval rodině a osobnímu rozvoji, začal jsem přednášet na soukromé vysoké škole obor speciální pedagogika, vstoupil jsem do komunální politiky a od roku 2016 jsem uvolněným starostou obce Lovčičky, která má 750 obyvatel. Jelikož jsem zastáncem osobního rozvoje a sebevzdělávání začal jsem v březnu 2023 studovat profesní manažerský vzdělávací program ukončený titulem MBA (Master of Business Administration).

V roce 2021 jsem zjistil, že se již z fyzických důvodu nemohu vrátit k PARALUKOSTŘELBĚ, a tak jsem hledal jinou alternativu. Jelikož jsem držitelem zbrojního průkazu napadlo mě zkusit PARATRAP. Po mezinárodní zdravotní klasifikaci jsem se stal členem reprezentačního A teamu České republiky v kategorii PT 1 sedící (střelba z invalidního vozíku).

 

Tak to je můj osobní životní příběh, pro představu přikládám pár fotografii. Finanční podporu využiji na svoji sportovní přípravu jako reprezentanta v paratrapu. Děkuji všem za pomoc!

© Nadační fond Emil | 2019 - 2024
Created by
Created by MODERI s.r.o.