Logo
Emilova půjčovna

Emilova půjčovna

Otevřeli jsme první půjčovny!

Cílová částka:

300 000 Kč

Vybráno: 41 000 Kč
Zbývá 259 000 Kč

Otevřeli jsme první půjčovny! Pomozte nám zapojit co nejvíce dětí do sportu!

Děti s handicapem, ať už získaným či vrozeným, mají z pochopitelných důvodů omezenou možnost aktivně sportovat. Přitom sport má mimo jiné pro tyto děti nezanedbatelný terapeutický význam, jsou ve sportovních aktivitách omezeny nejen samotným přístupem ke sportování, ale významně také tím, že k provozování sportu potřebují speciální pomůcky, často finančně náročné. Možnost zapůjčit například tzv. monoski (lyži pro handicapované) dá rodině s postiženým dítětem šanci prožít společně lyžařský víkend na horách, zapůjčení handbiku (kola na ruční pohon) umožní prožít pocit ze společného rodinného cyklistického výletu nebo se začlenit do běžného kolektivu.


Těší nás, že jsme mohli díky česko-rakouskému projektu Dny bez bariér položit základ půjčovnám, které toto umožní.


V Jihomoravském kraji v Centru Kociánka, v Jihočeském kraji ve Ski areálu Lipno a v Kraji Vysočina ve Ski areálu Křemešník vznikly půjčovny, kde si handicapovaní mohou zapůjčit první mechanické i elektrické handbike, monoski nebo para paddleboardy.


Půjčovny považujeme za jednu z nejefektivnějších cest, jak umožnit co největšímu počtu zdravotně postižených rekreační sportovní aktivity, a to i s přihlédnutím k faktu, že požadavky na různé pomůcky a vybavení dlouhodobě převyšují naše možnosti.


Rozhodli jsme se pokračovat dále v jejich vybavování, otevřít tuto veřejnou sbírku a požádat o Vaši podporu. Proto zde budeme průběžně zveřejňovat jednotlivé pomůcky, které potřebujeme pro půjčovny získat.


  1. Emilova půjčovna v Brně – zakoupení univerzální vrhací stolice


Děkujeme, že v tom lítáte s námi!


Poznámka:


Uvědomujeme si, že univerzální pomůcky z půjčoven jsou určeny pouze pro rekreační formu sportu, proto nerezignujeme ani na individuální podporu trénujících dětí, které potřebují vybavení na míru.

Hejbni křídlem pro tento příběh!

© Nadační fond Emil | 2019 - 2024
Created by
Created by MODERI s.r.o.