Euroklíč

Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. V ČR byl projekt ve své kategorii oceněn titulem: „NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2007“.

VIDEO
VIDEO

10 000 Kč

10000 Kč

vybráno
100%

Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že: budou tato zařízení osazena jednotným Eurozámkem, osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální Euroklíče, prostřednictvím Sítě mateřských center v jednotlivých krajích budou Euroklíče dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let, seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou Euroklíče půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.). VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH PROJEKTU EUROKLÍČ WWW.EUROKLIC.CZ. Projekt Euroklíč má vedle “investiční” části nákupu EUROKLÍČŮ a nákupu a instalaci Eurozámků i další rozměr, nabízí pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením. Děkujeme za podporu!

10000
10000