Logo
Lucinka

Lucinka

hiporehabilitace

Cílová částka:

35 000 Kč

Vybráno: 35 000 Kč
Zbývá

Lucinka trpí dětskou mozkovou obrnou a přidruženými diagnózami, což znamená, že ve svých sedmi letech zvládá jen to, co průměrné tříleté dítě a zároveň potřebuje neustálý dohled. Bohužel tuto situaci nezvládla Lucinčina maminka a rodinu opustila. Nechala Lucinku i staršího bráchu doma pouze s tátou. Ten nás poprosil o úhradu Lucinčiných hiporehabilitací, které si jako samoživitel nemůže dovolit.

obrázek
obrázek
obrázek

Pan Škoda je samoživitelem dvou dětí, mladší Lucinky a desetiletého Jiříka. Maminka je po narození Lucinky opustila a ačkoliv občas děti navštěvuje, Lucinku přehlíží, protože neví jak s ní rehabilitovat.

U Lucinky se totiž už v útlém věku projevila dětská mozková obrna a trpí centrálním hypotonickým syndromem. Její psychomotorický vývoj je výrazně opožděn a je momentálně v pásmu střední mentální retardace. Podle lékařů její mentální věk odpovídá tříletému dítěti, proto je pro otce výchova velmi náročná. Lucinka se sama nezvládne obléknout ani najíst. Ke komunikaci používá zhruba 20 slov. Vyžaduje proto neustálý dohled, vývojovou stimulaci , rehabilitace a opakované lázeňské léčby.

Ty které nehradí pojišťovna si ale Lucinčin tatínek nemůže dovolit a proto se obrátil na nás. Hiporehabilitace Lucince prosívají a výrazně její stav zlepšují. Pojďte tedy spolu s námi přispět Lucince na hiporehabilitace!

© Nadační fond Emil | 2019 - 2024
Created by
Created by MODERI s.r.o.