Logo
Martin Drábek

Martin Drábek

Horské kolo

Cílová částka:

9 989 Kč

Vybráno: 9 989 Kč
Zbývá

Martin je desetiletý kluk, který má "svůj svět v našem světě" a ty se vzájemně prolínají. Trpí poruchou autistického spektra (PAS), k tomu má poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Martin je "malým – velkým" pomocníkem i Emilovi. Jeho vánočním přáním by bylo jízdní kolo, aby mohl s mámou a sestrou Natálkou objevovat svět :).

obrázek
obrázek

Text žádosti:Autismus je zařazen mezi pervazivní vývojové poruchy. Znamená to, že jde o postižení, kdy vývoj jedince probíhá odlišným způsobem od jedince zdravého a kdy se postižení projeví ve všech oblastech života. Slovo „pervazivní“ znamená všepronikající a vyjadřuje fakt, že vývoj dítěte je narušen do hloubky v mnoha směrech.

Autismus je "vývojová porucha projevující se neschopností komunikovat a navazovat kontakty s okolím. Postižený obtížně vyjadřuje svá přání a potřeby, nechápe, proč mu ostatní nerozumějí. Uzavírá se do vlastního světa a projevuje se jako extrémně osamělá bytost.“

Autismus dětí ovlivní život celé jeho rodiny. Pro naši společnost je velmi těžké pochopit a někdy i přijmout způsob chování, přemýšlení, úhel pohledu těchto dětí, jen proto, že ho neznáme, že jim nerozumíme... ADHD - psychomotorický neklid, projevuje se i diskoordinací (pohybovou neobratností), impulzivním jednáním.

Martin je žákem třetí třídy základní školy. Výuka s panem asistentem probíhá z větší části mimo kolektiv třídy, začleňování do kolektivu je pozvolné, na některé hodiny (obvykle pouze jedna hodina z vyučování).

Martin je "malým - velkým" pomocníkem i Emilovi. S mámou se jako dobrovolník účastní mnoha akcí (na festivalu Dobrý den Kociánko byl celý den na našm stánku), účastnil se 6. ročníku Evropských her handicapované mládeže,(jako nejmladší člen výpravy) byl hrdým nositelem označení naší země na zahajovacím ceremoniálu...

Martin přes svá zdravotní omezení hraje na keyboard, už třetím rokem. Má hudební sluch, dle jeho profesora má veliký talent. Jsem ráda, že se nám podařilo zajistit individuální přístup výuky. Miluje hudbu, rytmus, hrou trénuje i jemnou motoriku, soustředěnost, klid. Rád sportuje, vzhledem k autismu, ADHD se nemůže věnovat kolektivním sportům. Rád běhá, jezdí na kole.

Velkým vánočním přáním by bylo jízdní kolo, aby mohl s mámou a sestrou Natálkou objevovat svět :)

Děkujeme za Vaší podporu Martinova rodina

© Nadační fond Emil | 2019 - 2024
Created by
Created by MODERI s.r.o.