Logo
OA Jánské Lázně

OA Jánské Lázně

Free wheel

Cílová částka:

38 896 Kč

Vybráno: 38 896 Kč
Zbývá

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně je jedním z nejmodernějších zařízení pro žáky s tělesným postižením v České republice. Kompenzační pomůcka – přídavné kolečko k vozíku Free Whell by umožnila jejich studentům velmi pohodlný pohyb v terénu. S vozíky vybavené kolečkem mohou uživatelé do lesa, na louku nebo do sněhu a písku. Tyto kolečka jsme jim pořídili.

Janské Lázně jsou malé krkonošské městečko, které proslulo jednak lázeňskou léčbou pacientů s pohybovým postižením, jednak jako turistické a lyžařské centrum, nad nímž se vypíná Černá hora se svými 1299 metry nadmořské výšky. Kdo by zde hledal střední školu? A navíc, kdo by hledal školu, která je jedním z nejmodernějších zařízení pro žáky s tělesným postižením v České republice? A přeci, je tu a poskytuje komplexní péči těm mladým lidem, kteří se buď narodili s vrozeným handicapem, získali jej v poporodním období nebo jsou nyní odkázáni na invalidní vozík díky úrazu či onemocnění. Škola je významnou dominantu městečka, protože ji tvoří zajímavý architektonický komplex čtyř vzájemně propojených budov ve svahu nad centrem Janských Lázní. Aby návštěvník pochopil výjimečnost zařízení, musí vejít.

To, že škola je zcela bezbariérová, je pochopitelné. Co překvapí, je bazén, velkolepá tělocvična, příjemné prostředí tříd, místnosti pro poskytování rehabilitační péče, útulné pokoje v internátu, speciální posilovna a především vstřícná až rodinná atmosféra.

Před mnoha lety vznikla v Janských Lázních malá pobočka trutnovské ekonomické školy. Ta byla určena žákům s tělesným postižením, většinou pacientům lázní. Prostory byly nevyhovující, budova chátrala a nebylo možno přijmout zájemce, kteří byli významně omezeni v pohybu. Bylo tedy rozhodnuto, že se postaví nový objekt, který bude splňovat náročné požadavky na vzdělávání mladých lidí s tělesným postižením. Záměr se zdařil a ve školním roce 1994/1995 začala výuka ve třech oborech středního vzdělávání. Duší a hybatelem projektu byla paní Olga Havlová, manželka tehdejšího prezidenta Václava Havla. Krátce před tím, než podlehla zákeřné nemoci, stačila ještě přestřihnout pásku a slavnostně zahájit provoz školy.

V roce 20. výročí založení získala škola čestný název Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. O tom, že se zde připravují pro vstup do života mladí lidé, kteří jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi tak, aby nebyli pouze příjemci sociálních dávek, svědčí řada absolventů, kteří studují, pracují nebo podnikají. Vedení k samostatnosti, rozvíjení schopností, aktivní přístup k životu, to jsou hodnoty, jež všichni zaměstnanci svorně vkládají po celou dobu studia svým svěřencům. Ti, kdo již opustili školní lavice, s vděčností a pýchou vzpomínají na léta prožitá na studiích v Janských Lázních.

Díky Nadačnímu fondu EMIL jsme nedávno získali vynikající kompenzační pomůcku – přídavné kolečko k vozíku Free Whell. Tahle báječná věc umožní našim studentům velmi pohodlný pohyb v terénu. Je to bezpečné, upevnění k vozíku snadné a celé zařízení je nadmíru užitečné. Pokud vybavíme vozíky kolečkem, může uživatel do lesa, na louku nebo do sněhu a písku. Takže díky EMILOVI budou zážitky ze sportovních aktivit, třeba z každoročního týdenního pobytu na turistickém kurzu, ještě lepší. Usnadní se také pohyb na vozíku v náročném horském terénu v místě, kde naše škola sídlí.

Velice děkujeme a vážíme si podpory EMILA. Čtyři soupravy Free Whell budou od letošního roku neocenitelným pomocníkem pro mnoho našich žáků! Mgr. Jana Marešová, řed. školy

© Nadační fond Emil | 2019 - 2024
Created by
Created by MODERI s.r.o.