Logo
ParaCENTRUM Fenix

ParaCENTRUM Fenix

stolní curling

Cílová částka:

32 000 Kč

Vybráno: 32 000 Kč
Zbývá

ParaCENTRUM Fenix je organizace sídlící v Brně, která již od roku 2004 pomáhá lidem po úrazech páteře a míchy, tedy zejména lidem trvale upoutaným na invalidní vozík. Naším posláním je sdružovat imobilní občany po úrazu páteře s poraněním míchy či s jiným získaným poškozením míchy, jejich pečující osoby a jejich příznivce. Spolkovou činností pak vytvářet podmínky pro posilování jejich kvalitního, nezávislého, zdravého a aktivního života. Usilujeme také o integraci lidí ochrnutých v důsledku získaného poškození míchy zpět do běžného života, do většinové společnosti a současně jejich pečujících.

obrázek
obrázek
obrázek

Díky daru od Nadačního fondu Emil mohl být pořízen stolní curling, který je k dispozici naším klientům ve společenské místnosti, krátí tak chvíle čekání na rehabilitaci, ale slouží také k pořádání turnajů pro naše klienty, kdy se mohou sdružovat a vracet se zpět do aktivního života. Darovaná částka pomůže rozvoji našich služeb, aby mohly být poskytovány ve větší míře, více klientům a ještě kvalitněji. Děkujeme Nadačnímu fondu Emil a také akci Santa Claus cup za podporu a spolupráci, velmi si jí ceníme.

© Nadační fond Emil | 2019 - 2024
Created by
Created by MODERI s.r.o.