Logo
Euroklíč

Euroklíč

Projekt

Cílová částka:

10 000 Kč

Vybráno: 10 000 Kč
Zbývá

Euroklíč je mezinárodní projekt, který již více než dvacet let na celém území ČR efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu. Cílem je umožnit rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.). Projekt jsme podpořili částkou 10 000 korun.

Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že: budou tato zařízení osazena jednotným Eurozámkem, osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální Euroklíče, prostřednictvím Sítě mateřských center v jednotlivých krajích budou Euroklíče dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let, seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou Euroklíče půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.). VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH PROJEKTU EUROKLÍČ WWW.EUROKLIC.CZ. Projekt Euroklíč má vedle “investiční” části nákupu EUROKLÍČŮ a nákupu a instalaci Eurozámků i další rozměr, nabízí pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením. Děkujeme za podporu!

© Nadační fond Emil | 2019 - 2024
Created by
Created by MODERI s.r.o.