Logo
Karolínka

Karolínka

dynamická lycrová ortéza

Cílová částka:

34 641 Kč

Vybráno: 34 641 Kč
Zbývá

**Karolínka se narodila v roce 2007 s těžkou hypotonií. Později jí byla diagnostikována svalová dystrofie. Od 2012 vyrůstá s bratrem Filipem v pěstounské péči prarodičů. Ráda maluje, zpívá a po svém i tancuje. Přihlásila se dokonce sama na taneční kroužek mezi zdravé děti. Pro zlepšení Kájiných pohybových a svalových dovedností jí velmi prospívá speciální pomůcka – dynamická lykrová ortéza.

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek

Text žádosti:

Karolínka se narodila 29.6.2007 již s těžkou hypotonií. Později jí byla diagnostikována svalová dystrofie. Od 1.2.2012 vyrůstá s bratrem Filipem v pěstounské péči prarodičů v Kopřivnici. Bratr Petr vyrůstá od malička u své prababičky. Děti se ale vídají a mají k sobě velmi pěkný vztah. Zvláště pak Filip je sestře velkou oporou.

Kvůli nedostatečné péči rodičů byli oba zanedbaní a sociálně zaostalí. Karolínka v té době sama ani pořádně neseděla a vážila pouhých 11 kg!

Karolínka je velice statečná, každý den poctivě cvičíme, i když to někdy dost bolí. V Dětském centru v Kopřivnici se za pomoci fyzioterapeuta věnujeme Bobath konceptu. Na konzultace jezdíme do denního stacionáře v Ostravě dvakrát za měsíc.

Snažíme se být pro děti milující rodina, která jim dává veškerou svou péči a lásku. Naštěstí se hodně změnilo a oba brzy rozumově dohnali své vrstevníky. Filípek nyní chodí do páté třídy. Jeho sestřička do třetí třídy klasické základní školy. Na pomoc má paní asistentku. Bohužel další onemocnění Karolínku potkalo ve škole. U Karolínky se objevila epilepsie. Nyní je sledována a medikována. Přesto trpívá při stresové zátěži migrénami.

Zpočátku se cítila nejistá, ale velice rychle si ve škole zvykla. Děti ji okamžitě přijali, paní učitelky si chválí její přátelskou a milou povahu. Karolínka má velké štěstí, že narazila na skvělý kolektiv a zdravé děti jsou pro ní hnacím motorem. Bohužel si tam více uvědomuje svůj problém a častěji řeší, že by chtěla chodit. Stále se zlepšuje, pokud jde o motoriku a sebeosbluhu. Má skvělou povahu, neboť je to veselá a cílevědomá holčička. Bohužel se neobejde bez pomoci druhých, ale stále má úžasný úsměv na tváři. Doma i venku se pohybuje na invalidním mechanickém vozíčku.

Nejvíce jí vadí, když si zašpiní o kola rukávy.

Ráda maluje, zpívá a po svém i tancuje. Přihlásila se dokonce sama na taneční kroužek mezi zdravé děti. Učí se anglicky, hrát na zobcovou flétnu a elektronické varhany, bohužel pro klavír nemá dostatek síly, zpívá ve školním sboru, pracuje v keramice, což ji moc baví.

Jinak má starosti jako každá jiná holčička v jejím věku. Řeší co na sebe, jak se parádit a také první lásku ve škole.

Pro zlepšení Kájiných pohybových a svalových dovedností jí velmi prospívá speciální pomůcka.

Dynamická lykrová ortéza stimuluje somatosenzorický systém za pomoci proprioreceptorů muskuloskeletálního systému. Informace jsou zpracovány mozečkem, aby se nastavil pohyb a držení těla, ovlivnil svalový tonus a aby bylo dosaženo proximální stability. Různé části mozkové kůry potom interpretují vjemy do smysluplné formy a pohyb se zlepší. Dynamická lykrová ortéza nastavením držení těla, ovlivňuje oblasti svalové nerovnováhy, vzniklé působením svalového tonu.

© Nadační fond Emil | 2019 - 2024
Created by
Created by MODERI s.r.o.