Logo
Usměváčci

Usměváčci

Parawestern

Cílová částka:

28 800 Kč

Vybráno: 28 800 Kč
Zbývá

Usměváčci sdružují děti a mladistvé z Bystřice nad Pernštejnem a okolí s různými typy handicapu. S dětmi chodí pravidelně do solné jeskyně, plavat, zajišťují vystoupení na různých akcích města a v okolních obcích. Jezdí s dětmi za koníky na zdravotní ježdění a na parawestern, na který jsme jim mohli díky závodům Běhej Lesy přispět.

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek

Text žádosti:Jmenuji se Soňa Dudková a jsem maminkou handicapované Nikolky. I díky jejímu handicapu, jsem se začala více věnovat problematice handicapovaných dětí, mladých lidí i jejich rodinných příslušníků a pro ně založila 9.9.2011 Úsměváčky. Pro Úsměváčky vymýšlím veškerý program a vedu je při schůzkách, vystoupeních a jsem předsedkyní spolku. Do pořádání dílen a akcí jsem zapojila celou rodinu včetně mojí maminky, které Úsměváčci říkají babička Janička.

Sdružujeme 18 handicapovaných dětí a mladých lidí z Bystřice nad Pernštejnem a okolí s různými typy handicapu- MR, DMO, Dawnův syndrom, ADHD, psychiatrické diagnózy, nevidomé, vzácné genetické syndromy, PAS, tělesné postižení, a kombinace těchto. Jejich věk je od 13 do 35 let.

Protože si myslím, že je důležité propojovat svět zdravých a nemocných dětí a mladých lidí oslovila jsem děti z bystřických základních a středních škol a některé z nich teď chodí na schůzky našim polámaným andílkům asistovat. S dětmi, jejich asistenty a rodiči se setkáváme v klubovně a děláme s nimi různé tvořivé činnosti- arteterapii, ergoterapii, muzikoterapii, canisterapii…. Rodiče si zase na schůzkách popovídají, podrží se ve svých starostech a potěší úspěchy dětí.

S dětmi týdně chodíme do solné jeskyně, plavat, vystupujeme na různých akcích města a okolních obcí. Jezdíme s dětmi za koníky na zdravotní ježdění (Jízdárna Eden Bystřice nad Pernštejnem)a na parawestern (Zámecký statek Dolní Rožínka) tj. westernové ježdění handicapovaných.

Spolek Úsměváčků je financován z darů sponzorů a rodičů a příspěvku města. Pokud by se nám podařilo od vás získat finanční prostředky, budou použity na: parawesternové ježdění. Na rok pohybové aktivity s koňmi pro šest jezdících dětí ze spolku potřebujeme celkově 57 600 Kč. Pro náš malý spolek je to více než polovina získaných finančních prostředků, takže si rodiče samozřejmě část aktivit hradí sami.

Chápeme, že jsme jedni z mnoha a tak jakákoliv částka je tedy pro nás velkou pomocí.

Děkujeme za podporu, Soňa

Na Úsměváčky se můžete podívat na: https://youtu.be/nDsQYiVhg04

© Nadační fond Emil | 2019 - 2024
Created by
Created by MODERI s.r.o.