Čtyřlístek

Centrum pro osoby se zdravotním postižením

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, zřízenou k 1. 1. 2001. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od sedmi let se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným, vycházející z jejich individuálních potřeb, a to jak ve formě pobytových, tak ambulantních nebo terénních služeb.

VIDEO
VIDEO

5 000 Kč

5000 Kč

vybráno
100%

Čtyřlístek o.p.s. se systematicky stará a věnuje lidem s handicapem. V rámci sportovních aktivit připravuje tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise a Třebovickou olympiádu v přizpůsobených sportech 2017. Nadační fond Emil s hrdostí přispěl na pokrytí nákladů s přípravou a realizací těchto sportovních akcí. Přejeme všem účastníkům silné paže, bystré oči a rychlá kola! Tým, NF Emil

5000
5000