Komu pomáháme

EUROKLÍČ
projekt
placeholder
Splněno

Euroklíč je mezinárodní projekt, který již více než dvacet let na celém území ČR efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu. Cílem je umožnit rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.). Projekt jsme podpořili.

TOMÁŠ
vozík
placeholder
Splněno
Pozitivní v každé situaci!

Tomáš byl až do dospívání kluk, kterému těžký úraz připravil životní zkoušku a upoutal ho na invalidní vozík. Tomáš je zakládajícím členem sportovního klubu WBS Pardubice. Basketbal na vozíku jezdí po republice předvádět na exhibičních vystoupeních nejen široké veřejnosti, ale i ostatním dětem na vozíku, které motivuje ke sportovním aktivitám. Pro svůj aktivní život potřebuje…

SSK VÍTKOVICE
futsal
placeholder
Splněno
Chceme do Ligy mistrů!

SSK Vítkovice je futsalový tým neslyšících v České republice. Klub vznikl v roce 2010, ale futsal tu fungoval již od roku 1946. Tým nás požádal o finanční podporu na úhradu nákladů na futsalové vybavení – dresy, soupravy, míče a také trénink. Chodí trénovat jen jednou týdně do jejich malé tělocvičny. Chtěli by trénovat alespoň dvakrát.

MONIKA VALACHOVÁ
handbike
placeholder
Splněno
S duší bojovníka

Monika je po úrazu upoutaná na invalidní vozík. Je paraplegik současně s velmi omezenou hybností levé ruky. Handbike by jí umožnil aktivní trávení volného času, dostupnost míst jinak zcela nedostupných na mechanickém vozíku, setkávání s dalšími lidmi a největším přínosem by byla možnost pravidelné rehabilitace.

WBS PARDUBICE
wheelchair basketball
placeholder
Splněno
Nová kola

Basketbalový klub vozíčkářů Studánka Pardubice je nejmladším ze čtveřice basketbalových klubů vozíčkářů v ČR. Myšlenka založení klubu se zrodila koncem roku 2009. Po šesti letech ale potřebovali pomoci s obnovou vozového parku - pořízení náhradních kol na sportovní vozíky.

MARKÉTKA
tříkolka
placeholder
Splněno
Šlápnout do pedálů

Markétce je 16 let a narodila se s kombinovaným postižením (Rettův syndrom, autismus, schizofrenie a těžké mentální postižení). Od malička s maminkou jezdí na kole. Bohužel dnes je Markéta větší než maminka a pro maminku se tak stává nemožné s ní manipulovat. Jízda na kole, procvičování svalů a rovnováhy, nácvik koordinace pohybů - to vše jsou pro Markétu důležité aktivity…

ADÉLKA
plavání
placeholder
Splněno
Léčivá voda

Adélka má 3 roky. Již po porodu měla vážné zdravotní komplikace. O týden později novorozenecký screening odhalil vzácné metabolické onemocnění GA1 - glutarovocou acidurii. Adélce v dalším pohybovém a smyslovém rozvoji pomáhá rehabilitační plavání.

JAKUB HŘEBÍČEK
handbike
placeholder
Splněno
Cítím jak mi vlajou vlasy!

Jakubovi je 29 let. Narodil se jako tělesně hendikepovaný, kromě toho má i zrakovou vadu. Sport je jeho život. Letos propadl další aktivitě - oblíbil si handbike, česky řečeno ruční kolo. Handbike ho natolik učaroval, že by rád pokračoval v trénincích, ale potřeboval by pomoc se sestavením tréninkového plánu s ohledem na jeho postižení a také odbornou pomoc při jeho plnění.

GUNNERS RUGBY BRNO
Rugby
placeholder
Splněno
Plnou parou vpřed!

Gunners rugby Brno chtěli v sezóně 2015 získat podporu pro znovuobnovení zašlého brněnského týmu a vyjet tím správným směrem. Finanční podporu chtěli použít na vybavení sportovními vozíky, které jsou nejdůležitější součástí k posunutí se v tomto oboru. Chtěli tak dokázat, že i v Jihomoravském kraji máme šikovné handicapované sportoce, a podpořit tak start nového týmu.

Partneři